KANCELARIA NOTARIALNA
Aleksandra Błażejczak-Żdżarska - notariusz
Beata Spaczyńska - notariusz
 
spółka cywilna
 
ul. Nowowiejskiego 10/14
61-731 Poznań
T:
M:
61 848 02 48
501 510 070
bzs@rejent.poznan.pl
Zespół
Aleksandra Błażejczak-Żdżarska – notariusz


Ukończyła w 1994 roku studia na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1994-1997 odbyła aplikację notarialną, a w latach 1997-2000 była zatrudniona na stanowisku asesora notarialnego. Wykonuje zawód notariusza od 2000 roku. Włada językiem angielskim w stopniu zaawansowanym.
Beata Spaczyńska – notariusz


Ukończyła w 2002 roku studia na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2002-2005 odbyła aplikację notarialną, a w latach 2005-2009 była zatrudniona na stanowisku asesora notarialnego. Wykonuje zawód notariusza od 2009 roku. Włada językiem angielskim w stopniu zaawansowanym.
Małgorzata Budna-Kilińska


Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się obsługą klientów, w tym udzielaniem podstawowych informacji, przygotowywaniem pod nadzorem notariusza projektów aktów notarialnych oraz pozostałych czynności notarialnych, a także ustalaniem terminów czynności notarialnych.
Justyna Dulewicz-Izydorska


Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się obsługą klientów, w tym udzielaniem podstawowych informacji, przygotowywaniem pod nadzorem notariusza projektów aktów notarialnych oraz pozostałych czynności notarialnych, a także ustalaniem terminów czynności notarialnych.
Agata Budna


Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zajmuje się prowadzeniem repertorium i dba o szeroko pojętą obsługę administracyjną kancelarii.